Плакатът е добър, когато чрез графични похвати привлича вниманието, провокира и обобщава важната информация. Рекламно ателие Мегамакс предлага на своите клиенти дизайн, предпечат и печат на плакати, афиши или постери за всички поводи и събития. Размерите им са подчинени на функциите, които плакатът има – разлепване на обществени места и места, край които преминават голям брой хора и възможност да бъде забелязан. Специалистите на Мегамакс имат богат опит и са в състояние да Ви посъветват и за всички други технически характеристики за Вашия бъдещ плакат - вида на хартията, тиража, вида на печата и други.
  •        
  •        
  •  Стара Загора, ул. "Цар Калоян" №28     
  •   +35942603282     
  •   +359886705495     
  •   office@megamax-bg.com   
  •        
  •        
  •