Рекламата на Вашата фирма или конкретен продукт и услуга, поставени върху табела, билборд или транспарант, може да бъде много успешен модел. Чрез този вид външна реклама посланието и информацията достигат до неограничена на брой аудитория. Вижда се от всички пътници в преминаващите автомобили и от пешеходците. Достъпното му разположение и големият размер, обаче, не са достатъчни, за да се гарантира въздействие на рекламата. Подобен тип външна реклама задължително трябва да привлича погледите и да отправя кратко послание, което може да се възприеме в рамките на секунди. Успешното решаване на тази задача зависи от графиката и оформлението на посланието.

 

Рекламните подходи могат да бъдат много разнообразни. Има стотици примери за успешна реклама, постигната чрез сложна и атрактивна графика. В друг случай максимум резултат могат да донесат и три думи, изписани на бял фон. Рекламна къща Мегамакс - Стара Загора е добър партньор и съветник при изработване на желаната външна реклама върху транспарант или табела.

  •        
  •        
  •  Стара Загора, ул. "Цар Калоян" №28     
  •   +35942603282     
  •   +359886705495     
  •   office@megamax-bg.com   
  •        
  •        
  •